Szervezeti Adatok

1. Intézményünk adatai

Intézményünk adatai az Elérhetőségeink menüpont alatt találhatóak.

Ügyfélszolgálat: intézményvezetői titkárság
8474 Csabrendek, 0438/3. hrsz. (Darvastó)

2. Szervezeti felépítés

Szervezeti felépítés (gazdasági)

Szervezeti felépítés (szakmai)

Az egyes szervezeti egységek feladatai:
A szervezeti egységek feladatait intézményünk Szervezeti és Működési Szabályzata
tartalmazza. Az SZMSZ a Tevékenységi adatok menüpont alatt található.

3. Felettes szerv

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Elérhetőségek:

Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
Postacím: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
Központi telefonszám: +36-1-769-1704
Központi faxszám: +36-70-900-1010
Központi e-mail: info@szgyf.gov.hu
Honlap: www.szgyf.gov.hu