Mi a szociális foglalkoztatás?

Az 1993. évi III. tv. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 99/B.§. szerint az intézményi jogviszonyban álló személyek intézményen belüli foglalkoztatását az egyéni gondozási, fejlesztési, ill. rehabilitációs tervben foglaltak szerint a szolgáltatást igénybe vevő meglévő képességeire építve, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelően szociális foglalkoztatás keretében biztosítjuk.

A szociális foglalkoztatásban foglalkoztatóként a megyei szociális és gyámhivatal engedélyével rendelkező személy, illetve szervezet vehet részt.